Nově zrekonstruována speciální třída pro žáky s více vadami

Na odloučeném pracovišti v Poličce byla díky finančnímu daru firmy PRO MED Praha zrekonstruována speciální třída pro žáky s více vadami. Ve třídě se vzdělává 5 žáků. Vzdělávání probíhá především formou strukturovaného učení.
Ke každému žákovi přistupujeme individuálně. Žák se po příchodu do školy orientuje podle denní struktury. Každá jeho činnost je označena obrázkem nebo reálným předmětem podle schopnosti žáka a probíhá na určeném a označeném místě. Činnost splní a tranzitní kartou se vrací do režimu dne, kde se orientuje, co bude následovat. Žáci mají strukturované i jednotlivé úkoly. Snadno se orientují kolik mají úkolů a v jakém pořadí. Vidí také znázorněnou odměnu, která ho čeká za vykonanou práci.
Jako podpora v komunikaci je dle potřeby využíván VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém). Denně probíhají komunikační cvičení, žáci se pomocí komunikační knihy učí sdílet, vyjádřit souhlas, nesouhlas, přání.
Žáci mají k dispozici bezbariérové sociální zařízení, relaxační místnost snoezelen, kde probíhají relaxační činnosti a cvičnou kuchyňku, kde mohou připravovat pochoutky i jednoduchá jídla.