Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré

Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré
se koná
v úterý dne 27.1. 2015 od 13.00 do 15,00 hodin

Zápis se uskuteční :
V Poličce: odloučené pracoviště SZŠ Bystré, Jiráskova 825, Polička
Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo SPC). Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, upozorněte na tuto skutečnost vedení školy při zápisu.
Bude-li Vaše dítě v době zápisu nemocné, omluvte ho osobně, nebo telefonicky na čísle 461 741 491.