Podzimní činnosti a tvoření ve speciální třídě

Podzim nám nabídl spoustu námětů k tvoření, učení nebo vycházkám. Na vycházce skoro vždy něco objevíme, něco si odneseme, něco nás zaujme.

Měli jsme velkou radost, když jsme na začátku listopadu objevili krásné, červené a zralé maliny. Těšili jsme se z létajícího draka, ve třídě se nám rozsvítily vlastnoručně vyrobené svítilničky nebo jsme si vyzkoušeli zavařit přírodniny.

I. Vondrová, K. Štefková