Využití moderních technologií

Ve Speciální základní škole Bystré využíváme výpočetní techniku již řadu let. Začalo to více než před deseti lety projektem Počítače do škol, kdy byl v každé třídě instalován počítač s dotykovou obrazovkou. Postupně ve dvou třídách školy přibyly interaktivní tabule. Nyní máme od letošního jara v každé třídě dva tablety.

Využití moderních technologií se pomalu stává nedílnou součástí speciálního školství. Práce s tablety nabízí nové možnosti ve vzdělávání osob se speciálními
vzdělávacími potřebami. Pro naše žáky je to příjemné zpestření výuky a většina
z nich to bere jako hru a ne učení. Díky široké nabídce vzdělávacích aplikací se mohou žáci všestranně rozvíjet. Při práci s tablety musíme brát také v potaz druh postižení. Pracujeme individuálně i skupinově.

I přes krátké období se nám jejich používání osvědčilo a pro některé žáky je to forma odměny a motivace. Tablety byly pořízeny z projektu EU peníze školám.