My a zdravý životní styl

V letošním školním roce se v rámci environmentální výchovy budeme mezi jinými aktivitami zabývat i zdravým životním stylem.

V prvním projektovém dnu, který jsme si naplánovali na 16.10. bylo celé dopoledne opravdu co dělat. Ráno jsme se již jako tradičně sešli společně v tělocvičně, kde jsme si připomněli, co to vlastně je ten zdravý životní styl, zopakovali si, které hlavní faktory zdravého životního stylu bychom měli dodržovat, na interaktivní tabuli jsme zhlédli prezentaci zdravého životního stylu, a pak už jsme se věnovali našim aktivitám.

Děti prvního stupně pracovaly na téma „ osobní hygiena a já“, žáci stupně druhého si formou preventivního programu s lektorkou z OPP Ústí nad Orlicí „hráli“ s tématem „ já a kouření“.

Aktivity s osobní hygienou se střídaly, a že jich bylo. Rovnání oblečení, čistění zubů, práce s obrázky hygienických potřeb, křížovky, puzzle, skládání správných výrazů z kartiček písmen, přesmyčky atd. Děti si uklidily svoji šatnu a mezi aktivitami si i zacvičily.

Téma „ já a kouření“ bylo plné aktivit, které se týkaly znalostí a vůbec vztahu žáků ke kouření, jejich názory na kouření a nekouření, jejich „zkušenosti“ s cigaretou. Debatovali o skutečných příbězích jejich vrstevníků. Zpětná vazba přišla hned po preventivním programu. Nejdříve si žáci doplnili dotazník o jejich vztahu ke kouření, kde zjistili, jak jsou na tom někteří se závislostí na cigaretě. Potom společně pracovali na kvízu „ tabák, kouření, zdraví a finance“.

Všichni pracovali s chutí a se zájmem. Dověděli se spoustu nových informací, které jim snad pomohou, aspoň některým, změnit svůj názor na různé důležité věci týkající se života každého z nich.

Luba Rounová a Mirka Zrůstová