Návštěva dopravního hřiště

Po prázdninách jsme opět ve škole a s novým školním rokem začíná nejen vyučování, ale také různé aktivity, které dětem zpříjemňují školní povinnosti. Jednou z takových činností byla návštěva dopravního hřiště.

Někteří zkušení školáci se již snažili jezdit podle dopravních pravidel, jiní si jen vyzkoušeli jízdu na šlapací formuli. K tomu byla nutná i pomoc dospělého. Počasí přálo a všichni jsme si návštěvu dopravního hřiště patřičně užili.

I. Vondrová