Projektový týden speciálních tříd – Poznáváme Poličku

Dvě speciální třídy z poličské školy po celý týden prakticky poznávali město Poličku. Využili jsme k tomu programy na interaktivní tabuli, kde měli žáci za úkol skládat obrázky významných poličských památek nebo přiřazovat nadpisy k fotografiím.

Někteří žáci podle skutečnosti malovali vybrané památky a pak se u nich vyfotografovali. Nechyběla literatura o našem mestě, pověsti nebo vědomostní kvíz. Všichni uvítali návštěvu věže kostela sv. Jakuba. Před výstupem jsme si poslechli poutavé vyprávění o malém Bohouškovi (skladateli B. Martinů) a nelehkém životě ve věži kostela. Odměnou nám byl krásný výhled do okolí a nahlednutí do světničky. Celý týden jsme zakončili na dopravním hřišti, kde žáci zjistili, že jezdit podle pravidel silničního provozu není vůbec jednoduché.

I. Vondrová, B. Smoleková