Klubíčko otevřelo na Vráži u Berouna bezbariérový penzion

Na základě poptávky klientů Klubíčka i dalších zájemců a za podpory řady dárců vybudovala obecně prospěšná společnost Klubíčko Beroun, o.p.s. na Vráži u Berouna bezbariérový penzion a rozšířila tak své služby o možnost celoročního ubytování i využívání odlehčovacích služeb.

Klienti Klubíčka dosud žijí ve svých rodinách, které jim zabezpečují veškeré zázemí, navštěvují speciální školy a jiná zařízení, v Klubíčku využívají sociální služby a jezdí s ním na tábory, výlety a rodinné pobyty. Vzhledem k věku klientů a zdravotnímu stavu jejich rodičů vyvstala potřeba urychleně vybudovat možnost trvalého bydlení i přechodného ubytování klientů mimo rodinu. V létě r. 2013 se nám podařilo nalézt větší rodinný dům v běžné zástavbě v obci Vráž (cca 6 km od Berouna, dobrá dopravní dostupnost z Berouna i z Prahy), jehož dispozice splňují většinu našich požadavků a umožňují pro klienty vybudovat pohodlné bydlení s dostatečným soukromím a od 1. března 2014 zde provozujeme částečně bezbariérový penzion rodinného typu pro celoroční bydlení a pravidelné i nárazové odlehčovací pobyty dětí a dospělých ve věku 1 – 64 let s různými typy a stupni zdravotního postižení.

Někteří z klientů jsou velmi šikovní a po absolvování Tréninkového pracoviště Klubák budou zaměstnáni v kuchyni, při úklidech, v prádelně na zahradě, dílně apod. Další klienti jsou naprosto odkázáni na naši péči – podáváme jim jídlo a pití, kompletně zajišťujeme jejich hygienu, polohujeme a snažíme se jim zpříjemnit život pomocí terapií a zapojovat je do různých aktivit. O všechny klienty se nepřetržitě stará tým kvalifikovaných pracovníků. Bezbariérový Penzion Klubíčko Vráž nabízí pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením v provozním zázemí Penzionu Klubíčko Vráž:
Pomocný/á kuchař/ka – pomoc při vaření, nákupech, nádobí, …
Pomocný uklízeč/ka – úklid prostor vč. péče o prádlo – praní, sušení, žehlení a skladování prádla
Pomocný zahradník/ce – péče o zahradu a květinovou výzdobu
Pomocný údržbář/ka – drobné opravy, péče o služební auto.

Všechny tyto činnosti budou pomocní pracovníci vykonávat za pomoci Job-asistenta. Po absolvování 6i-měsíčního zácviku v tréninkovém pracovišti Klubák bude sepsána Dohoda o provedení práce se mzdou cca 50 Kč/ hod. Pokud se pracovník osvědčí, může se stát našim stálým zaměstnancem. Předpokládáme, že tito pracovníci budou zaměstnáni na cca 2 – 6 hod/ denně podle jejich individuálních možností.
Po zbytek dne se mohou na Vráži zapojit i do dalších činností spolu s ostatními klienty v rámci sociálních služeb. Případní další zájemci o celoroční bydlení nebo o pravidelné nebo nárazové využívání odlehčovacích služeb či o zaměstnání se mohou informovat na emailu info@klubicko-ops.cz nebo na telefonu 722 955 596. Více informací naleznete na http://www.klubicko-ops.cz/aktuality/

Více informací naleznete také v letáku (pdf) nebo ceníku služeb (pdf).

Alena Pecková
Ředitelka a statutární orgán
neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s.
Damilská 172, 266 01 Tetín
Tel. +420 722 955 596
Email: info@klubicko-ops.cz
www.klubicko-ops.cz