Den Evropy

Ve čtvrtek 29.5. se všechny třídy sešly v tělocvičně. Každá třída dostala jeden stát. Pan učitel Mohelník a jeho třída dostala Polsko. Paní učitelka Filipová dostala Bulharsko. Paní učitelka Rounová Itálii. A my jsme měli Maďarsko. Pak jsme šli do tříd a tam jsme se dohodly, co budeme dělat. Paní učitelka Zrůstová nám řekla že kluci budou zjišťovat něco o Maďarsku.

A holky zase dělaly jablečný závin. Zatím co všechny třídy začaly dělat svá jídla, my kluci jsme malovali vlajku Maďarska a zjišťovali pomocí internetu jak se řekne maďarsky jablečný závin. Ostatní třídy taky malovaly vlajku svého státu a připravovali si svoje jídlo. A jak jsme to měli hotový, tak jsme nacvičovali pantomimicky, jak udělat jablečný závin. Potom jsme si vytiskly mapu Maďarska a nalepily na čtvrtku papíru.

Holky byly zatím dole v kuchyňce a pekly jablečný závin. A jak jsme to měly hotový tak jsme nacvičovali pantomimicky jak udělat jablečný závin. Všechno bylo hotové a třídy byly připraveny ukázat co udělaly. Sešli jsme se v tělocvičně a každá třída si položila svoje jídlo na stůl.Pak všechny třídy postupně prezentovaly svoje teoretické vědomosti. A pak jsme se pustili do jídla. Pan učitel Mohelník s p. uč. Neudertovou a jejich třídou dělali polskou pomazánku, p. uč. Filipová a její třída šopský salát, p. uč.Rounová ovocný salát. Moc nám to všem chutnalo a práce nás bavila. A každý nám chválil náš jablečný závin.

Dominik Báča a p.uč. Zrůstová