Druhý projektový den v Odborném učilišti Chroustovice

V rámci projektu OPVK „ Technického a přírodovědného vzdělávání“ se v pondělí 5. Května opět naši žáci zúčastnili dalšího projektového dne v OU Chroustovice. Třináct žáků s pedagogickým doprovodem si přijelo prohlédnout prostředí školy a získat další poznatky o možnostech studia v nabízených oborech technického a přírodovědného zaměření. Mgr. Horáček, koordinátor celé akce žáky seznámil s programem a rozdělil je mistrům, kteří je seznamovali s oborovými pracovišti a zapojili je do práce. Žáci byli také seznámeni s pravidly bezpečnosti práce. V odpoledním bloku projektového dne se žáci seznámili za doprovodu a odborného výkladu mistrové gastro oboru s dalšími pracovišti oboru pekař, cukrář, kuchař a prodavač. Dalším zastavením bylo výukové pracoviště oboru pečovatelka.
Celý den se setkal u žáků se zájmem. Příští projektové dny budou pokračovat ve dvoudenním bloku.
Odborné učiliště nabízí pro naše žáky následující obory.
Dvouleté učební obory:
• 29-51-E/02 Pekař
Tříleté učební obory:
• 23-51-E/01 Zámečník
• 23-51-E/01 Autoopravář
• 41-55-E/01 Opravář
• 29-51-E/01 Cukrář
• 65-51-E/01 Kuchař
• 31-59-E/01 Módní dekoratérka
• 66-51-E/01 Prodavač
• 75-41-E/01 Pečovatel
• 41-51-E/01 Chovatel zvířat
• 41-52-E/01 Aranžér květin
• 41-52-E/01 Zahradník
• 36-67-E/01 Zedník
• 33-56-E/01 Truhlář
• 36-64-E/01 Tesař
Jednoleté zkrácené studium:
• 33-57-E/01 Dřevař