Čistírna odpadních vod „ nevoní“

V letošním celoročním plánu EVVO se zabýváme vodou ze všech stran. Ani další projektový den nebyl výjimkou. Ve čtvrtek 22.5. jsme se vydali do poličské čistírny odpadních vod. Přivítal nás pan vedoucí, pověděl nám základní informace o zařízení i o jeho činnosti. Později jsme se rozdělili na dvě menší skupinky, kterým se věnovali dva zaměstnanci čističky. Prošli jsme si celý areál, od počátku čištění , až po konec, kde byla opět voda čistá, připravená k dalšímu použití. Na některých místech jsme si drželi nosy a tajili dech, prostě tam, kde čištění teprve začínalo, na jiných jsme v nádržích viděli i ryby, a to tam, kde již bylo čištění dokončeno. Získali jsme řadu zajímavých informací, které nás ujistili v tom, že čistička pracuje dobře, že se v Poličce nemusíme znečistěné vody bát, ale že s vodou musíme moc šetřit a chovat se k ní jako k něčemu, bez čeho se žádný živý tvor neobejde.

 

Mgr. Mirka Zrůstová