Školní kolo recitační soutěže v poličské škole

Tradiční jarní recitování básniček tentokrát připadlo na Den učitelů. Recitujících žáků bylo celkem 17. Do krajského kola v Moravské Třebové postupují:

Lukáš Porubyak
Andrea Gažiová
Pepa Dzurko
Dominik Báča
Hana Štilarková

Gratuluji vítězům a všem ostatním děkuji za odvahu a píli.

Ivana Vondrová