HUDEBNÍ DÁREK PRO SZŠ B y s t ré

Dne 9.4.2014 se v Základní umělecké škole Bystré konal koncert pro děti ze Speciální základní školy Bystré. Ze SZŠ se zúčastnili žáci ze třídy Mgr. Čermáka, Mgr. Jančíkové a dva žáci ze třídy Mgr. Petrželkové.
Nešlo o typický, „výchovný“ koncert, ale o představení různých hudebních nástrojů. Poslechli jsme si zvuk trubky, kytary, klavíru, flétny, klarinetu,saxofonu a kachonu. Repertoár skladeb byl velmi pestrý a různorodý, lidové i populární skladby, některé byly doprovázeny zpěvem, některé s hudebním podtextem. Každý posluchač si přišel na své. Na dětech bylo vidět, že se jim skladby líbí, někteří si podupávaly do rytmu, jiní si prozpěvovaly nebo se usmívaly. Naši žáci mají hudbu velmi rádi, s oblibou ji poslouchají a doprovází na hudební nástroje. Jednou za 14 dní se celá speciální škola zúčastňuje Muzikoterapie pod vedením terapeutů Pavla a Alžběty a tento koncert byl příjemným zpestřením všedních dnů.
Ze žáků umělecké školy vyzařovala příjemná a pozitivní energie, která se přenesla na posluchače. Toto setkání bylo přínosné pro obě strany. Hudba se stala oním mostem, který spojil posluchače i účinkující. Všechny výkony byly vynikající, ale závěrečnou sladkou tečkou byl výkon žáka Martina Stani na saxofon, který nenechal nikoho chladným. Zábavné bylo také zdramatizování písně od Jaromíra Nohavici „Hlídač krav“.
Tímto chceme poděkovat vedení ZŠ Bystré a ZŠ Jedlová za uvolnění žáků z vyučování. Poděkování patří i paní ředitelce ZUŠ Bystré Bc. Musilové a učitelům Malíkové, Hrnčířovi a Soukalovi za přípravu a uspořádání koncertu. Všichni si zaslouží velkou jedničku. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další koncert, tentokrát plánovaný v zámeckém parku.

Speciální základní škola Bystré