Vrstevnický program

Vrstevnický program je název preventivního programu, kterého se zúčastnili starší žáci z praktických i speciálních tříd naší školy v měsíci březnu. Dvouhodinový program, vedený lektorkami z PPP Ústí nad Orlicí byl zaměřen na posílení pozitivních vztahů mezi žáky, na spolupráci, komunikaci a vzájemné poznávání.

L. Rounová, metodik prevence