Den národnostních menšin v ČR

Každý rok probíhá v naší škole Den národnostních menšin v ČR. Tak tomu bylo i letos. Prostřednictvím interaktivních programů, řešením doplňovaček, zjišťováním informací na internetu, literaturou, prací s mapou, diskusí nad příběhy s rasistickou tématikou, hrou a pracovní činností, se naši žáci dozvídají o způsobech života, tradicích a zajímavostech národů, které žijí v ČR společně s Čechy – o Vietnamcích, Romech, Ukrajincích, Slovácích.

L. Rounová, J.Filipová