Další část projektu Recyklohraní

V březnu jsme splnili  již 35. úkol za naší účasti v celostátním projektu RECYKLOHRANÍ. Tentokrát se práce ujaly děti ze 4. ročníku školy praktické. Konkrétně se zabývaly vším, co se týká úsporné zářivky. Např. z čeho je vyrobena, jak je bezpečná, kam se vysloužilá žárovka ukládá apod. Děti si trochu pohrály, trochu se procvičily v matematice a nakonec si několik “ zářivek“ i vyrobily.

Mgr. Mirka Zrůstová