II. projektový den – “ Voda všude kolem…“

Ve čtvrtek 30.1.2014 jsme si rozdali výpisy pololetního vysvědčení, a pak se pustili s chutí do aktivit dalšího projektového dne na téma “ Voda všude kolem“. V tělocvičně jsme si společně dověděli, co nás dnes všechno čeká, pak jsme se rozdělili do šesti skupin, a rozešli se pracovat.Během dopoledne jsme se naučili řadu zajímavých věcí, pracovali jsme s interaktivní tabulí , tvořili koloběh vody v přírodě, společně tvořili cestu našich největších řek od pramene k moři. Skládali jsme zajímavou skládačku co se děje s vodou při její cestě k lidem a zpět do přírody.Zkoumali jsme všechna tři skupenství vody a zjišťovali rozdíly mezi nimi.Zopakovali jsme si, jaké druhy vody známe a jak se od sebe liší. Když jsme končili, zůstala nám ještě řada zajímavých otázek a úkolů. Už se těšíme na další projektový den, kdy se také mimo jiné podíváme do poličské čistírny odpadních vod.

 

Mgr. Mirka Zrůstová a žáci ZŠ praktické