Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré

 

Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré

se koná

v úterý dne  21.1. 2014  od 13.00 do 15,00 hodin 

 

Zápis se uskuteční :

V Bystrém: SZŠ Bystré, Zámecká 1, Bystré 569 92

V Poličce: odloučené pracoviště SZŠ Bystré, Jiráskova 825, Polička

Rodiče přinesou k zápisu rodný list  dítěte a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo SPC). Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, upozorněte na tuto skutečnost vedení školy při zápisu.

Bude-li Vaše dítě v době zápisu nemocné, omluvte  ho osobně, nebo telefonicky na čísle 461 741 491.