SOUTĚŽ ŠIKULKA po roce opět v poličské škole

Tentokrát si děti užily v nově zrekonstruované tělocvičně dvě hodiny her, zábavy, pohybu, tance nebo zpívání. Letos nás celou soutěží provázela kouzelnická hůlka a kouzelnický klobouk, ve kterém byly schovány kartičky s úkoly.

Velkou pochvalu zaslouží děti z rehabilitační třídy, které se s  chutí a odhodláním zapojovaly do připravených aktivit.

Šikulkové v rozmanitých soutěžích museli zapojit nejen své pohybové dovednosti, ale i ty hlasové, rozumové, koordinační či rytmické.

Dvě hodiny uplynuly jako voda, ale protože se začal ozývat hlad, dvě poslední soutěžní kartičky zůstaly v klobouku na příště. Třeba kouzelník zase něco vyčaruje. Rozloučili jsem se s papírovými kouzelnickými kloboučky na hlavách a sladkostí, která určitě vzala za své hned o svačině.

I. Vondrová