Recyklohraní po páté

Již pátým rokem se účastníme celostátní soutěže  –  RECYKLOHRANÍ. První úkol jsme úspěšně splnili, a získali jsme 250 bodů. Součet bodů ke konci listopadu je 4900. V rámci tohoto projektu ještě třídíme ve škole pravidelně papír, plasty, sklo a drobnou elektroniku. Alespoň dvakrát do roka organizujeme sběr elektrozařízení a baterií. Za získané body si můžeme vybrat různé školní potřeby, pomůcky nebo stavebnice.

Mrg. Mirka Zrůstová – koordinátorka projektu