Projektový den v Odborném učilišti Chroustovice

V pondělí  25.11. se zúčastnilo  třináct žáků naší školy projektového dne  OU Chroustovice  v rámci projektu OPVK “ Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Pardubickém kraji “.

Po přivítání žáků koordinátorem projektových dní Mgr. Petrem Horáčkem a rozdání svačiny, byli všichni žáci rozmístěni  na stanoviště  jednotlivých  předem vybraných oborů. Zde následovalo před započetím samotné praktické činnosti proškolení všeobecných zásad BOZP a PO.

Pro vlastní činnost žáci obdrželi žáci vytištěný návrh na výrobek, nebo pracovní postup a pod vedením učitelů odborného výcviku podle ní pracovali. Rozpracované výrobky jsme si odvezli s sebou a dokončíme je v rámci výuky ve škole. Také jsme obdrželi materiál na zhotovení loutky čarodějnice, se kterou se se zde zúčastníme projektové soutěže. Na závěr našeho pobytu v učilišti následovala beseda se zástupkyní  ředitele Mgr. Horáčkovou. V odborném učilišti se nám moc líbilo a těšíme se na příští setkání , kdy plánujeme dvoudenní pobyt.

Odborné učiliště nabízí pro naše žáky následující obory.

Dvouleté učební obory:

Tříleté učební obory:

Jednoleté zkrácené studium: