Voda všude kolem nás

Ve čtvrtek ráno 24.10. 2013 jsme se všichni sešli, abychom zahájili první projektový den. Tématem se staly vodní ekosystémy. Rozdělili jsme se do šesti skupin, kdy každá skupina se zabývala jiným vodním ekosystémem. Takže jsme zjišťovali řadu zajímavostí, ale i důležitých informací o studánkách, rybnících, přehradách, mořích… pracovali jsme s pracovními listy, internetem, počítačovými programy, encyklopediemi, atlasy. Většina skupin potom zašla přímo k danému ekosystému, aby se přesvědčila o svých předešlých zjištěních.

Mgr. Mirka Zrůstová