Čas pro neobyčejné zážitky

Rok uplynul jako voda a poličská škola opět přijala nabídku CBM, podílet se na realizaci Času pro neobyčejné zážitky. Putování nočním městem se odehrálo v sobotu 1. června.

Letos jsme „rozbili svůj stan“ v průjezdu ulice Riegrova. Děkujeme tak MUDr. D. Jílkové za poskytnutí prostoru a p. M. Filipovi, který přestěhoval dostatečně velkým autem potřebné věci tam a zpět.

V pozvánce jsme zvali nejen děvčata a kluky k tvořivým dílničkám, také jsme avizovali výstavku prací našich žáků a každou celou hodinu zpívání písniček. Vše se nám podařilo zvládnout a i když počasí vybízelo spíše k posezení u televize s teplým čajem, byla nakonec návštěvnost velká a atmosféra celého večera velice příjemná.

Děkuji všem, kteří se na realizaci neobyčejného programu podíleli. Našim žákyním Lucce a Alence za to, že posílily náš malý učitelský sbor a všem nočním návštěvníkům a posluchačům děkujeme za příjemné okamžiky.

Ivana Vondrová