Kuličkiáda

V úterý 30.4. byla pro bysterské žáky připravena v tělocvičně tradiční a oblíbená soutěž Kuličkiáda. Žáci se snahou a zájmem plnily různé motorické a motivační úkoly (vkládačky, stavebnice, puzzle, barvy, tvary a další). Starší žáci dokonce mezi sebou začali soutěžit, jak rychle zvládnou splnit zadaný úkol. Za snahu, píli a pracovitost žáky nemine sladká odměna s diplomem.

Renata Horáčková