Vzkvétající školní zahrada

Na odloučeném pracovišti Speciální základní školy Bystré / bývalá Speciální základní škola Polička / máme velkou školní zahradu, která byla původně osázena hlavně jehličnatými a listnatými stromy a keři. Vzhledem k tomu, že stromy přerostly, a stávají se spíše problémem / možnost vyvrácení a pád na školní budovu nebo prorůstání kořenových soustav do odpadního systému/, rozhodli jsme se proto pro radikální změny. Měly by sloužit jednak ke sportovnímu vyžití žáků, k jejich aktivnímu odpočinku, tak i k činnostem, které souvisejí s vyučovacím procesem. Protože nemáme, tak jako většina škol, finanční prostředky na celkovou a rychlou úpravu, postupujeme po etapách. Pro začátek jsme zažádali na odboru ŽP MÚ Polička o souhlas s pokácením několika nejvyšších stromů. V roce 2012 jsme pak zažádali o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na podporu udržitelného rozvoje. Grant v hodnotě 70 000 Kč nám byl přiznán. Projekt, kterého se grant týká, má název „ Ovocná zahrada“. Spočívá v tom, že v jižní části zahrady vysadíme několik desítek ovocných stromů a keřů a připravíme záhony s bylinkami. Vytvoříme také přírodní třídu sloužící k činnostem, které se týkají ošetřování, sběru a zpracování ovocných plodů a bylinek, které vypěstujeme. V dalším období bychom chtěli ještě vytvořit klasické zeleninové záhony. Další část chceme přetvořit na přírodní zahradu s různými přírodními prvky, jako např. přírodní jezírko, „domečky“ pro zvířecí pomocníky, a také různé speciální herní prvky pro všestranný rozvoj našich žáků.

I když nás čeká ještě mnoho práce, doufáme, že naše plány vyjdou a zahrada bude sloužit k různým činnostem, terapii i relaxaci třeba na jenom dětí z naší školy.

 

Mgr. Mirka Zrůstová koordinátorka projektu

MŽP