JARNÍ RECITOVÁNÍ V POLIČSKÉ ŠKOLE

Vítání jara je každoročně spojené s recitační soutěží. Letos přednášelo básničky 17 žáků. Všichni se je pěkně naučili a zvládli také trému, která s takovým vystoupením přichází. Poděkování patří všem učinkujícím, ale také fandícímu publiku. Letos naposledy vystoupil Tomáš Rybička a Míra Fajmon. Všem děkuji za pěkný zážitek a gratuluji k pěkným výkonům.

 

Ivana Vondrová