Dramatický kroužek

Od pololetí letošního školního roku začal na škole pracovat dramatický kroužek. Nacvičujeme krátkou pohádku, která se jmenuje “ Bačkorky výš!“. Učíme se texty, správně vyslovovat, pohybovat se, zpívat , je to prostě práce i zábava najednou.

členové kroužku a Mirka Zrůstová