Doremi 2013

Na středu 17.4. připravila Speciální základní škola Bystré soutěž ve zpěvu „Doremi“. Soutěž probíhala v tělocvičně Domova na zámku a účastnili se jí žáci naší školy. Souboj to byl veliký a také značně vyrovnaný. Porota proto měla velmi těžkou práci. Všechny výkony byly povedené a některé úplně perfektní. Na konci byli všichni účinkující odměněni diplomy a dortem, který dětem upekla p. učitelka Bednářová.