Prevence rizikového chování

Začátkem března proběhl na naší škole program, zaměřený na prevenci šikany.  Program vedly zkušené lektorky z Pedagogicko- psychologické poradny z Ústí nad Orlicí. Zaměřily se na spolupráci ve skupinách, na společné zájmy dětí a kamarádství.

L. Rounová