Skřítek Zimníček

K zimě určitě patří i skřítek Zimníček. V naší škole jsme v měsíci lednu měli takových skřítků hned několik a to díky našim žákům, kteří si je s pomocí učitelů, během výtvarného dopoledne vyrobili. Zimníčci si pro žáky připravili úkoly, které všichni zvládli a mohli dostat zaslouženou odměnu.

L. Filipová