Projektový týden: Odpady mezi námi

Projekt byl připraven pro žáky dvou speciálních tříd poličské školy. Cílem celého týdne bylo praktickými činnostmi, poznáním a zkušenostmi naučit děti třídit odpad, pracovat  s odpadovým materiálem a seznámit se s pojmy, jako je např. recyklace, sběrné dvory nebo černá skládka a v neposlední řadě získat základní znalosti, které se týkají ochrany přírody.

Navázali jsme na projekt Recyklohraní, ve kterém je naše škola zapojena, a na další akce, jež se váží k ochraně přírody. Děti si při vycházkách všímaly umístění kontejnerů v blízkosti školy, navštívily jeden ze sběrných dvorů v Poličce, cvičily a hrály si s netradičním náčiním (pet láhve, víčka od pet láhví), zvládly jednoduchý testík, stolní hru plnou záludných otázek nebo tajenku. Pro praktické činnosti jsme využili staré kartony, papíry, textil, roury od koberců a pet láhve.

Týden ubíhal velice rychle a děti se postupně zdokonalovaly ve svém poznání. Nakonec se pro všechny stalo třídění odpadů zábavnou hrou a my dospělí věříme, že děti budou v naučených dovednostech pokračovat. Nejen ve škole, ale hlavně v domácím prostředí.

Iva Vondrová