Lesem křížem krážem podruhé

Dne 30.1.2013 jsme si naplánovali 2. projektový den našeho celoročního projektu, který je součástí environmentální výchovy na naší škole. Původně jsme měli v plánu začít tím, že odneseme ke krmelcům krmivo pro lesní zvířata, které jsme do školy nanosili. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme se rozhodli, že do lesa zajdeme později. Další činnosti se však konaly ve škole, a o ty jsme nepřišli. Hned ráno jsme se tady sešli v tělocvičně, kde jsme se dověděli od p. uč. Zrůstové, co nás čeká.
Při 1. projektovém dnu jsme se věnovali hlavně rostlinám a živočichům, kteří rostou a žijí v lese. Tentokrát jsme si „posvítili“ na stromy, keře, zpracování, výrobu, použití dřeva. Jeho druhy , vlastnosti. Nástroje , nářadí i velké lesní stroje na opracování dřeva. Běbem celého projektového dne jsme pracovali s obrazy, pracovními listy, vzorkovnicí dřeva, interaktivní tabulí, internetem i atlasy a ecyklopediemi. Podívali jsme se i na dva krátké dokumenty o lesích v naší republice a péči o lesní zvěř hlavně v zimě. Projektový den se vydařil a někteří žáci zjistili, že obory truhlář, tesař nebo lesní dělník jsou docela zajímavé.

Mirka Zrůstová a žáci 8. r.