Beseda s městskou policií

V rámci prevence rizikového chování proběhla 19. února na naší škole beseda s poličskou městskou policií. Děti se dozvěděly, co znamená udržovat ve městě veřejný pořádek, jaké jsou rozdíly mezi městskou a republikovou policií, zopakovaly si pravidla správného chování chodců a cyklistů v silničním provozu a byly poučeni o zákazu prodeje alkoholu a cigaret dětem a mladistvým. Příslušníci městské policie předvedli dětem praktické ukázky odchytu zatoulaných psů, zásah a zajištění pachatele. Na závěr si děti prohlédly vybavení nového policejního auta.

Foto: