Zimní canisterapeutická vycházka

Canisterapie má v poličské škole mnohaleté zkušenosti. Každý týden dochází do dvou speciálních tříd paní Dáša Kynclová. Nahradila tak pana Zdeňka Tauera, který canisterapii ve škole zavedl a předal spoustu zkušeností. Naši žáci se pod jeho vedením postupně seznamovali, jak se psa nebát, jak se ke čtyřnohému kamarádovi chovat, starat se o něj a postupně jsme se všichni naučili, jak psa využívat ke zdárným canisterapeutickým výsledkům. Dáša Kynclová do školy vodí několik psů. Jsou to velká i malá plemena, a tak si děti mohou podle svého zájmu vybírat s kterým pejskem chtějí pracovat. Nejčastěji canisterapii provadíme v tělocvičně školy. Lze ji také aplikovat ve třídě, kde pejsci jsou důležitým motivačním prvkem a děti si tak procvičují a ověřují své znalosti a dovednosti za přítomnosti psů. Fotografie jsou ukázkou, že lze tuto terapii využívat i ve venkovních prostorách. Splní se tak několik požadavků najednou. Žáci jsou na čerstvém vzduchu, učí se venčit psy, držet je na vodítku, zadávat jim povely, dělit se o psy s ostatními žáky a učí se tak správnému chování ke zvířatům. V průběhu vycházky se i žáci, kteří jsou během vyučování neklidní, agresivní zklidnili a celá vycházka  proběhla v kamarádském souznění.

I. Vondrová