Jede jede mašinka – návštěva v Centru B. Martinů v Poličce

Žáci z poličské školy navštívili ve čtvrtek 22.11. velice zdařilou výstavu, která byla uspořádána k 115 let založení železniční trati Polička – Žďárec u Skutče a 116 let trati Svitavy – Polička. Celá expozice byla umístěna do bývalé třídy, kam chodil i malý Bohuslav Martinů. Všechny nás přivítala paní průvodkyně v uniformě železničářky a před vstupem do třídy si každý musel koupit jízdenku. Děti si přály jet do Prahy do ZOO, do Brna do muzea nebo jen kousek do Sádku, ale třeba i do daleké Vídně. Paní průvodčí pak zkontrolovala všechny jízdenky a našla i tři černé pasažéry, kteří museli zaplatit pokutu a zakoupit si jízdenku. Pak už jsme jen naslouchali poutavému vyprávění paní průvodkyně a zároveň si mohli vše důkladně prozkoumat, vyzkoušet a osahat. Dozvěděli jsme se například, co byla koněsprežka, viděli jak funguje model parního stroje, telegraf nebo jsme se mohli posadit do kanceláře pana přednosty. Na závěr děti malovaly křídou na tabulku obrázek a odnesly si pohlednici s razítkem, kterou mají zajištěný vstup zdarma, třeba při další návštěvě s rodiči.

I. Vondrová