Abilympiáda poprvé!

8.listopadu se žákyně 2.stupně praktické školy a 2 žáci třídy speciální zúčastnili poprvé Abilympiády, pořádané Domovem na zámku v Bystrém. Dívky si vybraly soutěžní disciplíny zdobení perníčků, výroba chlebíčků a aranžování přírodnin. Chlapci soutěžili v oboru práce se dřevem  a byli úspěšní – Jindřich Víšek obsadil ve své kategorii 3.místo.  Ostatní byli odměněni pamětním listem a sladkostmi.  Abilympiáda byla pro všechny zúčastněné zajímavou možností ,,poměřit síly“ s ostatními soutěžícími a zkušeností,která jim může být užitečná i při výběru povolání.
Všichni jsme se shodli na tom, že příští rok to zkusíme znovu!
Jana Filipová