První muzikoterapie v novém školním roce.

I v letošním školním roce budou na naší škole probíhat hodiny  muzikoterapie.Tato terapie hudbou  rozvíjí u dětí vnímání rytmu, tempa, melodie a harmonie. Ty jsou důležité pro celkový rozvoj motorických schopností postiženého jedince i v jeho řečové výchově.

Filipová L.