Olympijský den Evropy

Ve čtvrtek 14. 6. jsme se s žáky praktické školy v Poličce se zájmem věnovali Evropě a olympijským hrám. Rozdělili jsme se na tří skupiny, které si hned ráno vylosovaly jeden evropský stát, kde již byla nebo bude Olympiáda a tři sportovní disciplíny, které jsme při hodnocení na konci projektového dne předvedli. Pracovali jsme s mapami, knihami, internetem, interaktivní tabulí, potřebovali jsme tužky, propisovačky, pastelky fixy, papíry a hlavně hlavy na přemýšlení. Během dopoledne jsme také doplňovali, převáděli jednotky, pomocí výpočtů zjišťovaly sportovní disciplíny, naučili se něco o historii Olympijských her. Při konečné zpětné vazbě jsme se nasmáli při hádání předváděných sportovních disciplin. Bylo to fajn dopoledne.

Mirka Zrůstová