Projektový týden – Jarní zastavení

Posledním projektovým týdnem v tomto školním roce bylo Jarní zastavení. Žáci ze dvou speciálních tříd tak využili jarního počasí, proměn v přírodě a celý týden se zastavovali na různých místech a u různých činností.A zastavení to byla opravdu zajímavá. První den si všichni vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli. Připravené programy se týkaly hlavně přírody a ročních období. Dalším zastavením byl lesopark Liboháj. Pozorovali jsme šneka na cestě, poznávali rostliny, stromy, sbírali kopřivy a povídali si u studánky. Uvařený čaj z kopřiv pak všichni statečně vypili, a to i bez cukru. Další aktivitou byl pěší výlet do Oldříše a různá zastavení po cestě. Potkalo nás hodně zajímavých věcí. Byla to například labuť sedící na hnízdě, mláďata – kůzlata, jehňata, housata. Zastavili jsme se u včelých úlů, poznávali stromy a na posilněnou jsme rozdělali oheň a opekli si buřty. Ve středu jsme se zastavili a zasoutěžili na atletických závodech, které pořádala naše škola. Poslední dva dny jsme se věnovali jarním hrám a společně jsme tvořili sluníčko z přírodnin nasbíraných v Liboháji. Nakonec si každý vyrobil netradiční technikou studánku.

I. Vondrová