Dům na půl cesty

V rámci prevence rizikového chování jsme ve čtvrtek 19.4.2012 navštívili Dům na půl cesty v Květné. Děti z 8. a 9.ročníku se dozvěděly, za jakých podmínek zde jsou mladí lidé ubytováváni, jaké jsou jejich denní povinnosti, jaká pravidla zde musí být dodržována a především –  v čem jim Dům na půl cesty může pomoci v jejich dalším životě.