Výchovné postupy, vycházející ze skupinové psychoterapie

Začátkem dubna jsme začali s netradičními formami práce s dětmi – a to konkrétně s 2.,3.,4.a 5.ročníkem. Jedná se o výchovné postupy, vycházející ze skupinové psychoterapie.