Recitační soutěž v Moravské Třebové – 15. ročník a zároveň velký úspěch recitátorů poličské školy.

Ve čtvrtek 12. dubna se jeden recitátor a tři recitátorky poličské školy zúčastnili recitační soutěže v Moravské Třebové. Jako každý rok, tak i letos byla konkurence opravdu veliká. Naši žáci se v každé kategorii museli vyrovnat s dalšími 22 soutěžícími, kteří přijeli z různých škol. Byly to například školy ze Svitav, Litomyšle, Vysokého Mýta, Moravské Třebové, České Třebové, ale také z Pardubic nebo Brna. Všech škol bylo celkem 14. V kategorii 4. – 6. tříd se umístil na krásném 2. místě Pepa Dzurko a v další kategorii pak na 1. místě žákyně 9. ročníku Maruška Jílková. Patří jim velká gratulace! Poděkování za krásnou reprezentaci školy, patří také dalším recitátorkám – Lucce Burešové a Andrejce Gažiové. Oběma moc děkujeme. Jsou to velké bojovnice.