Projektový den EVVO s názvem – „ekosystémy park a rybník na jaře“

V pátek 13.4. jsme již potřetí v tomto školním roce zavítali do Městského parku a k Synskému rybníku. Začal třetí projektový den EVVO s názvem – „ekosystémy park a rybník na jaře“/ podzim i zimu jsme zvládli výborně/. Po společném přivítání jsme se rozdělili do skupin a začali pracovat. Připraveny byli pracovní listy, úkoly přímo v terénu nebo zajímavá práce s interaktivní tabulí. Nejenom, že jsme se dobře bavili, ale řadu nových věcí jsme si vyzkoušeli a naučili se.                                                                                      
                                                                                                             Za všechny žáky i učitele Mirka Zrůstová