PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Specifická prevence na naší škole proběhla pod vedením zkušených lektorek z  Pedagogicko – psychologické poradny z Ústí nad Orlicí. Na podzim a v zimě se uskutečnila celkem tři setkání. Program  Krok za krokem a program Šikana, určené 5.,6.,7. ročníku,byly zaměřeny na posílení vzájemných vztahů, kamarádství, tolerance a dodržování pravidel v třídním kolektivu. Vrstevnický program, pro 8 a 9.ročník, byl zaměřen na rozvoj vzájemné spolupráce, tolerance, dodržování pravidel.Vždy po realizaci programů byly vyvozeny závěry a doporučení jak dále s dětmi, v oblasti vzájemných vztahů a spolupráce, pracovat.