Návštěva Centra B. Martinů – Doba měst a hradů

Dvě poličské speciální třídy se vydaly do středověku, aby se seznámily s životem v této době.

Děti měly možnost zapojit všechny smysly a vyzkoušet si, jak se žilo na hradě, v podhradí nebo na bitevním poli.

Chlapci poznali tíhu brnění a zbraní a dívky zase vyzkoušely krásu historického šatstva. Na závěr jsme si vyrobili pečeť a rychle se vrátili do současnosti.

I. Vondrová