Jarní recitační soutěž v poličské škole – již popatnácté!

 

Do naší školy přichází s jarem nejen pěkné počasí, veselá nálada, ale i recitování básniček. V pátek 29.3. jsme se celá škola sešla v naší tělocvičně, abychom mohli podpořit a zatleskat odvážným soutěžícím. Těch bylo letos12 abyli z různých ročníků a různého věku. Všem patří velké poděkování za statečnost a odvahu.Do dalšího kola v Moravské Třebové postupují:         

 Andrea Gažiová,  Josef Dzurko, Vanesa Balážová, Lucie Burešová, Marie Jílková             GRATULUJEME!!!!