Multikulturní výchova

Multikulturní výchova a její téma “ Národnostní menšiny u nás“ nás letos zavedla do Muzea romské kultury v Brně. Exkurze to byla velice poučná. Dozvěděli jsme se řadu nových a zajímavých informací jak o historii Romů,, tak o současnosti. Zahráli jsme si zajímavé a poučné hry a viděli i moc pěknou pohádku v podání skupiny romských ochotníků. Všichni jsme strávili příjemný a poučný den.