Začalo nové pololetí

I nadále se pomocí Canisterapie snažíme o léčebný kontakt psa a žáka.Pes u žáků dokáže vyvolat dobrou náladu a o tom, že úsměv léčí není pochyb.Přirozený či cílený kontakt pejska a žáka zaměřujeme na rozšíření nebo zlepšení vzdělávání nebo sociálních dovedností žáků.Při Canisterapii používáme formu práce individuální i kolektivní.

Autorka:Laďka Filipová