Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré

Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré

se koná

v  úterý dne  24.1. 2012  od 13.00 do 15,00 hodin  

     

Zápis se uskuteční :

V Bystrém: SZŠ Bystré, Zámecká 1, Bystré 569 92

V Poličce: odloučené pracoviště SZŠ Bystré, Jiráskova 825, Polička

Rodiče přinesou k zápisu rodný list  dítěte. Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, upozorněte na tuto skutečnost vedení školy při zápisu.

Bude-li Vaše dítě v době zápisu nemocné, omluvte  ho osobně nebo telefonicky na čísle 461 741 491.