Soutěž „Podzimníček“

PODZIMNÍČEK

Začal podzim a již tradičně byla v říjnu vyhlášena tvořivá soutěž „Podzimníček“. Učitelé s žáky využili pěkného počasí ke sběru potřebných přírodnin do soutěže. Zároveň poznávali různé přírodní materiály, plody stromů, pozorovali proměny a barevnost přírody, které nám podzim přináší.  Žáci a učitelé jednotlivých tříd zapojili svoji fantazii, aby z nasbíraných a připravených přírodnin (listů, kukuřice, jeřabin, šišek, dýně, brambor, bukvic, ořechů, kůry dřevin, mechu …) vytvořili společnou prací i samostatně „Podzimníčka“. Výsledkem jsou originální, velmi nápadité a krásné výtvory.  Všechny třídy dostaly diplom za účast v soutěži a samotní žáci byli odměněni sladkostí.

Martina Jančíková